Haugestad Sag A/S var et spesialsagbruk  på norsk løvtre. 

Produksjon av osp, ask, bjørk - og orepaneler.
Eik terrassegulv. Osp og eik til utvendig panel.
Lind, or og bjørk til møbler, innredninger og treskjæring.

Jeg har nå avviklet driften

Ta eventuelt kontakt med:

Emne3 AS, post@emne3.no

Tlf. 906 72 261